SponsoKliks80

Leden login

knltblogo

mijn-knltb-logo

centrecourtlogo2

ALV
 • Waar vind ik het Beleidsplan van TCO?

  Het TCO Beledsplan 2015-2018 is alleen toegankelijk voor leden. Je moet dus inloggen op de website van TCO om het te kunnen inzien.

 • Wat zijn de aktiepunten uit de vorige ALV

  De actiepunten uit de ALV van 25 januari 2017 zijn:

    Aktiepunt Followup
   1.  Uitwerken/optimaliseren bewaking en cameratoezicht. Spanningsveld bewaking aanzetten door kantinedienst zonder te veel codes voor alarm te verspreiden. Identificatie beller bij ADS? Zie jaarverslag secretariaat; nieuwe hard disk voor camerabeelden; contract met ADS beëindigd.
   2. Jeugd vanaf 14 jaar uitnodigen voor clubavond Uitnodiging verstuurd, echter geen deelname aan clubavond.
   3. In discussie Parc de Oirsprong openstaan voor initiatieven met ouderen, asielzoekers Update m.b.t. samenwerkingsverband PdO
   4. Opmerkingen over vrijwilligerswerk uit vergadering verwerken in vrijwilligersplan en snel publiceren; onderzoeken haalbaarheid verplichting bardienst door competitieteams. Plan gepubliceerd voor opening seizoen; bij leden weinig interesse voor differentiatie vrijwilligerswerk.
   5. Korting tennisballen voor leden te regelen? Leden TCO krijgen 10% korting bij Matchpoint, verder geen extra korting te krijgen.
     
    Bestuursvoorstellen:
  4 (veilige sportomgeving),
  5 (IVA certificaten) en
  6 (herziening HR)
  Hebben door tijdgebrek van vnl. de secretaris niet voldoende voortgang geboekt om op de ALV 2018 te worden behandeld. Zie jaarverslag secretariaat.
 • Hoe worden bestuursleden benoemd?

  Bestuursleden worden door de ALV benoemd met een gewone meerderheid van geldige stemmen.

  De Voorzitter wordt door de ALV in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld.

 • Hoe kunnen de Statuten eventueel worden aangepast?

  Een oproep voor de ALV t.b.v. wijziging van de statuten moet ten minster 4 weken voor de bijeenkomst worden aangekondigd. De ALV kan een wijziging van de Statuten alleen goedkeuren met minimaal een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits 2/3 van stemgerechtigden aanwezig is.

  Als niet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen 2-3 weken een nieuwe ALV bijeengeroepen, waarbij een 2/3 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, voor de besluitvorming voldoet.

 • Door wie wordt de ALV geleid?

  De ALV wordt geleid door de Voorzitter. Als die er niet is door de vice-voorzitter. Als deze er ook niet is door een ander bestuurslid.

 • Wanneer zijn er voldoende leden aanwezig om besluiten te nemen?

  De ALV kan alleen geldige besluiten nemen als tenminste 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

   

  Voor de ALV van 25 januari 2018 betekent dit dat er minimaal 12 stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn om geldige besluiten te nemen.

 • Wanneer wordt de ALV gehouden?

  De jaarlijkse Algemene Ledenverdadering wordt door het bestuur in de maand januari bijeen geroepen. Het bestuur legt dan verantwoording af over het afgelopen jaar en stelt de plannen voor het komend jaar aan de leden voor.

   

  De ALV van 2017 is gepland op 25 januari en begint om 20:00 uur in de kantine van TCO.

Waar ligt ons Park

Tennispark TCO

Sponsors

Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ga naar boven