SponsoKliks80

Leden login

knltblogo

mijn-knltb-logo

centrecourtlogo2

Agenda ALV op 30 januari 2019 (19:30 uur in de kantine)

Met nadruk worden de leden opgeroepen alle verslagen van te voren te lezen (m.u.v. het verslag van de penningmeester). Tijdens de vergadering is er geen tijd alle verslagen van 2018 uitgebreid toe te lichten. Natuurlijk zullen eventuele vragen over deze verslagen beantwoord worden..

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vragen n.a.v. alle jaarverslagen:
 3. Jaarverslag Penningmeester (met een leespauze voor de  stukken die staande de vergadering worden uitgereikt en weer worden ingenomen)
 4. Verslag Kascontrole Commissie 2018 (Ton Huiskens, Gerard Worms en Jan Giesen)
 5. Rondvraag over de verantwoording over 2018
 6. Benoeming man/vrouw/team van het jaar 2018


P   A   U   Z   E


 

 1. Toekomstvisie nieuw bestuur voor TCO.
 2. Begroting TCO voor 2019
  • Bestuursvoorstel nr. 1: Contributies 2019
   ο  De contributies blijven ongewijzigd voor junioren, scholieren/studenten, competitieleden en trainingsleden. 
   ο Voor senioren gaat gelden dat we niet meer gaan werken met een verplichte vrijwilligersbijdrage ad € 45 bovenop de contributie van € 120.
   ο Voor alle senioren zal de contributie vanaf 2019 € 140 bedragen.
   Het hoe en waarom hiervan zal tijdens de ALV worden toegelicht.
  • Bestuursvoorstel nr. 2: Consumptieprijzen 2019
   Mede in verband met de btw-verhoging van 6 naar 9% worden de prijzen in de kantine als volgt:
   ο Consumptiekaart 10 bonnen € 16 (was € 15).
   ο Prijs losse consumpties € 1,70 resp. 2,60 (was € 1,60 resp. € 2,40).
   Verder zullen we in 2019 actief aan de slag gaan met de mogelijkheid om in de kantine met PIN te betalen.
 3. Benoeming Kascontrole Commissie 2019
  • Ton Huiskens is aftredend, Gerard Worms is nu bestuurslid (zie: Statuten Artikel 11.4)
 4. Speerpunten nieuwe aanpak en concept jaarkalender.
 5. Rondvraag en sluiting.

1) Bestuursverkiezing (zie ook het Rooster van aftreden):

 • Aftredend zijn:
  • Bert Brinkman (voorzitter);
  • Berna Smit (Secretariaat).
 • Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld:
 
Yvonne Koks  Yvonne Koks  Voorzitter  DB
Hans 60  Hans Plasman  Penningmeester DB
Ger Boekee  Ger Boekee  Secretaris DB
Annet Roosenboom  Annet Roosenboom  Tennis & Competitieleider  
Guido Smeets  Guido Smeets  Ledenrelaties  
Petra van der Lugt  Petra van der Lugt  Communicatie & Sponsoring  
Gerard Worms  Gerard Worms  Operations & Facilities  
Roy van de Kaap   Roy van de Kaap  Tennis & Webmaster  
Arie de Zeeuw  Arie de Zeeuw  Externe relaties  

 

 AgendaALV

Waar ligt ons Park

Tennispark TCO

Sponsors

Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ga naar boven